جزئیات واریز یارانه جدید مرداد ماه از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام شد.

ادامه خبر