قیمت دلار همچنان روزهای پرنوسانی را طی می کند و در این شرایط اتفاقات جدیدی در بغداد و واشنگتن رخ داده که ممکن است اجازه ندهد از نوسانات ...

ادامه خبر