با توجه به اینکه مجوز واکسیناسیون کارکنان بانک ها صادر شده و فردا همزمان با عید غدیرخم واکسیناسیون...

ادامه خبر