گران شدن قیمت شیر صنعتی و نوسان های بازار ارز، وضعیت تولید و توزیع شیر خشک در کشور را هم تحت تاثیر قرار می دهد و شرایطی را به ...

ادامه خبر