شب گذشته شاهد افزایش شدید مصرف برق و در کنار آن خروج ۴ نیروگاه از مدار تولید بودیم.

ادامه خبر