جت الاسلام مظفری به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معرفی شد.

ادامه خبر