نخستین ایرادی که به این طرح گرفته می شود مبهم و کلی بودن آن است، به گفته کارشناسان حوزه آی تی و دیجیتال مجلس در تلاش است که ...

ادامه خبر