رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک ، روغن و فیلتر تهران اظهار داشت: با بررسی هایی که سازمان حمایت انجام داد با 41 درصد افزایش قیمت روغن ...

ادامه خبر