بسیاری از مشتریان بازار طلا با این ابهام مواجه هستند که آیا سکه بار دیگر به زیر ۱۰ میلیون تومان ...

ادامه خبر