سرپرست اداره کل گمرک خرمشهر گفت: پیرو در خواست ها و پیگیری های مکرر مالکان خودروی اروندی با حجم بالای 2500 سی.سی خروج این خودرو ها آزاد شد.

ادامه خبر