موجودی انبار خودروسازان افزایش یافت، این حاکی از افت فروش محصولات این صنعت دارد.

ادامه خبر