این تعداد دستگاه استخراج ارز دیجیتال، برق حدود 600 خانوار را مصرف می کند که ...

ادامه خبر