بر اساس مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا صرفا 9 گروه صنفی به شرح ذیل...

ادامه خبر