به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت  ژورنال، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، برنده اصلی رونق اخیر شرکت های نوپا یا استارت  آپ های آمریکایی ...

ادامه خبر