بر اساس اطلاعات موجود در بازار و قیمت  مسکن در اصفهان، لیستی از متوسط نرخ اجاره و خرید آپارتمان در برخی از مناطق اصفهان ...

ادامه خبر