عربستان سعودی و بحرین با سرمایه گذاری در مک لارن به سهامداران این خودروساز و تیم فرمول یک انگلیسی پیوستند.

ادامه خبر