قیمت بیت کوین به زیر 30 هزار دلار کشیده شد و رقم هایی را به ثبت رساند که از اول تیر ماه تجربه نکرده بود.

ادامه خبر