موسیقی زیبای دیگری که مربوط به بومیان (سرخپوستان) آمریکا می باشد.
ریتم بسیار زیبایی داره ...
Robbie Robertson And The Red Road Ensemble - Mahk ichi

Mp3 Info


Title: Mahk ichi (Heartbeat Drum Song)
Artist: Robbie Robertson And The Red Road Ensemble
Genre: New Age
Year: 2001
Track Number: 6
Bit Rate: 128 kbps
Size: 3,9 MB