سکه طلا تحويل اسفند 91، يک ميليون و 430 هزارتومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، امروز در بازار سکه آتي کاهش نسبي را شاهد بوديم به گونه اي که سکه طلا تحويل اسفندماه با 10 قرارداد يک ميليون و 430 هزار تومان داد و ستد شد و در جريان آن نيز سکه طلا تحويل دي ماه نيز با 10 قرارداد و با حجم 563، 1 ميليون و 300 هزارتومان و سکه طلا تحويل بهمن ماه نيز با 10 قرارداد و حجم 1 هزار و 818 سهم، يک ميليون و 367 هزارتومان داد و ستد شد.