9016 شهروند تهرانی که از نام خانوادگی شان راضی نبودند ، امسال نام خود را تغییر داده اند.

بر اساس اعلام اداره کل ثبت احوال استان تهران از اول فروردین امسال تا پایان آبان ماه، 9016 تهرانی نام خانوادگی خود را تغییر و یا پسوند آن را حذف کرده اند.

از این تعداد 6655 مورد پسوند را از نام خانوادگی حذف کرده اند و مابقی موارد دیگر بوده است.

کارگری خروانق، فنجوکی، ختلو ممان، شوملا حسین، یله ، میش مست نمکی، کاسی قارویر، نهنگی، علاف ها، آهنین جگر، قوزیوند، شنگی قهی، بی چاق چی، لرسیلاخوری ملایری، موشامپائی، قلیان اجارستانی، هزار و سی، النچری چادرچی، جقاتایلی و جلم بادانی از جمله نام های خانوادگی های نامناسبی بوده که تغییر یافته است.