پس از چند ماه شایعات مختلف سرانجام شرکت هیوندا قصد دارد با انتشار دو تصویر ...

ادامه خبر