یک اقتصاددان می گوید: اگر برجام به نتیجه برسد ما بلافاصله شاهد ریزش قیمت ها نخواهیم بود. به عبارت دیگر پس از برجام سطح عمومی ...

ادامه خبر