رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با واکسینه کردن کودکان، گفت: رازی برای واکسیناسیون کودکان حتما برنامه خواهد داشت، البته برکت هم همینطور است، اما فعلا بالای ۱۸ ساله ها اولویت اول هستند و واکسن سازهای ایرانی حتما برای آن برنامه خواهند داشت.

ادامه خبر