اعتماد: ساعتی پس از اینکه سعید جلیلی با حضور در مسجد فاطمیه هر رای را یک «موشک نقطه زن» خواند، صفحه اینستاگرامی او در پیامی از مردم خواست تا به او در مسیر جبران هزینه های ستادش کمک کنند.

ادامه خبر