فعال رسانه ای اصولگرا به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد.

ادامه خبر