در موارد نادر سفید شدن رنگ زبان ممکن است نشانه بیماری های جدی  مانند عفونت یا سرطان اولیه باشد. به همین دلیل باید مراقب دیگر علائم خود باشید و اگر طی چند هفته برطرف نشد بهتر به پزشک مراجعه کنید.

ادامه خبر