عبدالناصر همتی گفت: آقای جلیلی ، سه هفته است وقت مردم را گرفتی. الان می گی به این نتیجه رسیدم که اصلح آقای رئیسی است؟ پس چرا وقت مردم را گرفتی؟

ادامه خبر