سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای از ادامه رقابت های انتخاباتی انصراف داد.

ادامه خبر