جگوار لندروور در مسیر تولید خودروهای پاک، قصد دارد تا اواخر امسال آزمایش خیابانی نسخه ی هیدروژنی خودروی بیراهه نورد دیفندر را آغاز کند.

ادامه خبر