عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری با رسانه های خارجی گفت: انتخابات از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب در روز ۲۸ خرداد برگزار می شود و امکان تمدید تا ...

ادامه خبر