ممنوعیت ها و محدودیت های تردد در روز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ (روز انتخابات) در پایتخت اعلام شد.

ادامه خبر