آیت الله دستغیب از رأی خود به عبدالناصر همتی خبر داد.

ادامه خبر