منطقه 12 یکی از مناطق بسیار قدیمی تهران محسوب می شود که در مرکز این شهر واقع گردیده است. این منطقه با مساحتی حدود ...

ادامه خبر