کیهان نوشت: در صورت حمایت خاتمی از همتی یا مهرعلیزاده، ممکن است زیر ۶ درصد رأی به رأی نامزد مورد حمایت اضافه کند.

ادامه خبر