یورواستات، نهاد آماری اتحادیه اروپا در سال 2021 که در اروپا سال راه آهن نامیده شده، اخیراً آمارهایی را درباره خطوط ریلی قاره سبز منتشر کرده است.

ادامه خبر