شرکت کرمان موتور طرح جدید پیش فروش دو محصول جک T8 و جک J4 را آغاز می نماید.

ادامه خبر