تندر90 دنده اتوماتيک ايران خودرو درمرحله اخذ شماره گذاري است و طبق برنامه دراواخر آذرماه سال جاري به توليد انبوه مي رسد.

محمد رضا معتمد معاون توليد تندر 90 ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت : اين خودرو توانسته از تست هاي مختلف فني و كيفي با موفقيت عبورکند.وي درعين حال اظهارداشت : با توجه به موفقيت آميز بودن تست هاي رانندگي تندر90 و اقبال بازار به مدل هاي اتوماتيک ، پيش بيني مي شود که توليد ساليانه از اين مدل خودرو به بيش از 15هزار دستگاه برسد.معاون توليد تندر90 ايران خودرو افزود : گيربکس اتومات جديد تندر هماني است که درروماني يرروي لو گان هاي عرضه شده قرار گرفته که به صورت کامل وارداتي و استاندارد است .معتمد مهمترين تفاوت بين تندر90 معمولي و دنده اتوماتيک را نمايش وضعيت دنده درقسمت نمايشگر جلو آمپر ، تغيير دسته دنده ، پوسته سپر جلوي متفاوت عنوان کرد . وي اضافه کرد: تندر اتوماتيک از نوع تيپ ترونيک است که منطبق بر محصولات روز دنيا به حساب مي آيد.