سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در آینده نزدیک خبر داد و گفت:همچنین پروازهای ...

ادامه خبر