در حالی ستاد ملی کرونا ثبت نام وام ودیعه مسکن را تا پایان شهریور 1400 مصوب کرده که وزارت راه و شهرسازی هنوز سایتی را برای این منظور ...

ادامه خبر