تأیید پنج نامزد اصولگرا از سوی شورای نگهبان گویا حالا به ضرر اصولگرایان شده است؛ چراکه هرچه به روزهای انتخابات نزدیک تر می شویم، نگرانی آنها بابت کنارنرفتن پوششی ها و احتمال باختشان بیشتر شده است.

ادامه خبر