معاون کیفیت گروه سایپا از تولید سامانه مالتی مدیای خودرو سایپاشاهین توسط یک شرکت جدید به منظور تسریع در تحویل این خودروها به مشتریان خبر داد و گفت: مالتی مدیای جدید از نظر کارایی و قابلیت ها، منطبق با مدل استاندارد تعریف شده بوده و تفاوتی با مدل تولیدی کروز ندارد.

ادامه خبر