در کنار کاهش تولید خودروسازان، قیمت خودرو در بازار در حالی روندی افزایشی به خود گرفته که شاهد رایزنی تولیدکنندگان برای آزادسازی قیمت خودرو هستیم.

ادامه خبر