نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری به بعد از انتخابات موکول شود چراکه ...

ادامه خبر