اگرچه در فروردین ماه سیمان فله 20 درصد گران شده بود، شرکت های سیمانی دوباره مجوز تغییر بیش از 10 درصدی در نرخ فروش محصولات ...

ادامه خبر