جامعه ایران با بهت و حیرت شعارهای اقتصادی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مرور می کند. انتخابات 1400 به دلیل تعدد ...

ادامه خبر