در سیستم مالیاتی آمریکا اموالی که ارزششان متغیر است مشمول مالیات نمی شوند. این قانون باعث شده رئیس آمازون و مدیر تسلا در برخی از ...

ادامه خبر