رسانه ها گزارش می دهند که کشورهای G7 از مذاکرات برای از احیای مجدد توافق هسته ای ایران استقبال می کنند

ادامه خبر