جو بایدن که برای نخستین بار در کسوت رئیس جمهوری آمریکا به خارج از کشور سفر کرده است، روز چهارشنبه 19 خرداد پس از ورود ...

ادامه خبر