منطقه 8 در شرق تهران قرار گرفته است و محله  های منطقه 8 تهران شامل تهرانپارس، نارمک، دردشت، مدائن، هفت  حوض، فدک ...

ادامه خبر