چهارشنبه 3 شهريور 1389

اگرچه به لحاظ اسمی، بازار خودرو ایران، بازاری متنوع به نظر می*رسد، اما نگاهی دقیق*تر به این موضوع، از وجود يك خلأ قیمتی مهم در این بازار حکایت می*کند.در حال حاضر بیشترین ترافیک خرید و فروش خودرو، به دو محدوده قیمتی زیر 10 میلیون تومان و 13 تا 15 میلیون تومان مربوط می*شود.
البته محدوده 15 تا 20 میلیون تومانی بازار خودرو کشور نیز، از تقاضای قابل*توجهی برخوردار است، هر چند که چندان قابل مقایسه با دو محدوده قبلی نیست.
این موضوع در شرایطی است که به نظر می*رسد بازار خودرو کشور، در دارا بودن محدوده*های قیمتی و همچنین تنوع محصولات، با کمبودهایی روبه*رو است.
در حال حاضر یک مشتری ایرانی، در بازار خودروهای زیر 10 میلیون تومان، تنها سه انتخاب دارد و جالب اینجا است که هر سه انتخاب، از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.
نکه مهم*تر در این مورد، این است که مشتری ایرانی،به خصوص قشر کم درآمد جامعه، پس از پراید هفت و نیم میلیونی، روآی هشت و نیم میلیونی و MVM چینی 9 میلیونی، تا پژو 405 قدیمی و 13 میلیون و 100 هزار تومانی، دیگر هیچ گزینه*ای برای خرید پیش رو ندارد.
در واقع بازار خودرو ایران هم*اکنون از وجود یک محدوده قیمتی بسیار مهم، یعنی 9 تا 13 میلیون تومان، محروم است و مشتریان در این محدوده، هیچ گزینه و حق انتخابی ندارند.
اگرچه بنا به وعده مسوولان، قرار است، تا اواسط پاییز، «تیبا» و تا اواخر سال آینده، «رانا»، وارد بازار خودرو کشور شده و این محدوده را پوشش دهند، اما نه تنها، ورود این دو برای پوشش قابل*قبول محدوده قیمتی 9 تا 13 میلیون تومان کافی نیست، بلکه احتمال فراتر رفتن نرخ تیبا و رانا از پیش*بینی*های اولیه نیز وجود دارد.
به نظر می*رسد خودروسازان داخلی و حتی واردکنندگان، باید توجه بیشتری به این محدوده قیمتی بسیار مهم در بازار خودرو کشور داشته باشند؛ چراکه در این صورت، قطعا فروش خود آنها نیز افزایش قابل*قبولی خواهد داشت.